Short Citation: Suchorska-Rola 2006

Year: 2006

Author: Suchorska-Rola

Long Citation: Magdalena Suchorska-Rola, Stan badań nad wczesną epoką brązu w dorzeczu środkowej Noteci. . In: HENRYK MACHAEJWSKI (Hrsg.), Pradolina Noteci Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych (Poznań 2006) 121-126.

Url:

Show all dates for Suchorska-Rola 2006

Back