Short Citation: Ignaczak 2008

Year: 2008

Author: M. Ignaczak

Long Citation: M. Ignaczak, Wzorce kulturowe lasu/lasostepu strefy pontyjskiej w niżowych zespołach kręgu łużyckiego. In: J. Bednarczyk/J. Czebreszuk/P. Makarowicz/M. Szmyt (Hrsg.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin (Poznań 2008) 141-65.

Url:

Show all dates for Ignaczak 2008

Back