Short Citation: Makarowicz 2008

Year: 2008

Author: P. Makarowicz

Long Citation: P. Makarowicz, Elite burials from a Komarov barrow at Ivanje, Volhynia. An outline of interpretation. In: J. Bednarczyk/P. Makarowicz/J. Czebreszuk/M. Szmyt (Hrsg.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. (Poznań 2008) 333-52.

Url:

Show all dates for Makarowicz 2008

Back