Short Citation: Makarowicz/Lysenko/Kočkin 2013

Year: 2013

Author: P. Makarowicz/S. D. Lysenko/I. T. Kočkin

Long Citation: P. Makarowicz/S. D. Lysenko/I. T. Kočkin, Kurhany z epoki brązu nad górnym Dniestrem - polsko-ukraińskie projekty badawcze. Folia Praehistoria Posnaniensia 18, 2013, 151-76.

Url:

Show all dates for Makarowicz/Lysenko/Kočkin 2013

Back