Short Citation: Royo 1996

Year: 1996

Author: Royo, J.L.

Long Citation: Ritual funerario y cultura material en las necrópolis tumulares de Los Castellets de Mequinenza (Zaragoza): Una aportación al estudio del Bronze Final / Hierro en el N.E. Peninsular, Actas de la Taula Rodona: models d’ocupació, transformació i explotació del territori entre el 1600 i el 500 ane. a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la Depressió de l’Ebre. Gala 3-5, 1996. 93-108.

Url:

Show all dates for Royo 1996

Back