Short Citation: Guerrero/Castany 1983

Year: 1983

Author: Guerrero, L. / Castany, J.

Long Citation: Memòria d’excavació de la balma sepulcral del “Cau de la Guiineu”, Bages. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (unpublished). p. 237.

Url:

Show all dates for Guerrero/Castany 1983

Back