Short Citation: Castany et al. 2005

Year: 2005

Author: Castany, J. / Guerrero, L. / Fàbregas, L.

Long Citation: L’habitat prehistoric de les Portes (Lladurs, Solsonès). In: Tribuna d’Arqueologia 2004-2005, 2006. 21-43.

Url:

Show all dates for Castany et al. 2005

Back