Literatures

Short CitationYearAuthorLong CitationURL14C dates
601-620 / 913 show all
Pons 19991999Pons, E.Algunes observacions sobre les datacions C14 de Sant Martí d’Empúries. In: Aquilué, X. (ed.), Intervencions arqueològiques a Sant Martí d’Empúries (1994-1996). De l’assentament precolonial a l’Empúries actual. Monografies Emporitanes 9 (Empúries 1999). 655-656.3Show
Albert et al. 19961996Albert, R.M. / Mangado, X. / Olmedo, C. / Orri, E. I Vargas, A.Memòria de l’excavació d’urgència de Santa Digna-El Pla de la Girada. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 1996. Unpublished.1Show
Alarcos et al. 2006 2006Alarcos, A. / Gonzalez, R. / Martínez-Rodríguez, P.Santa Digna III. Un hàbitat del bronze Final III al Vallès Oriental. In: Cypsela 16, 2006. 161-175. 3Show
González Marcén 2010 2010González Marcén, P. Les ocupacions prehistòriques del Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida): cronologia i dinàmica d’ús. In: Treballs d’Arqueologia 16, 2010. 115-123. 1Show
Muñoz 1965 1965Muñoz, A.M. La primera fecha de C14 para un sepulcro de fosa catalan. In: Pyrenae 1, 1965, 31-41. 2Show
Muñoz 19651965Muñoz, A.M.La cultura neolítica catalana de los "sepulcros de fosa". Publicaciones eventuales 9 (Barcelona1965).2Show
Muñoz 1972 1972 Muñoz, A.M. Analisis de Carbono-14 sobre muestras recogidas por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona. In: Pyrenae 8, 1972. 147-150. 3Show
Vàzquez et al. 2006 2006Vàzquez, M.P. / Medina, J. / Gonzalez, J.-R. / Rodriguez, J. I. El jaciment de la serra del Calvari (La Granja d’Escarp, el Segrià, Lleida). Estat de la qüestió. In: Revista d’Arqueologia de Ponent 16, 2006. 63-110.1Show
Sánchez 19881988Sánchez , E.Jaciment inèdit en fase d'excavació. Memória de la campanya del 1987. Presentada al Servei d'Àrqueologia de la Generalitat el febrer de 1988.1Show
Francès 1993 1993 Francès, J. Les estructures del Bronze antic del poliesportiu de la UAB: primers resultats. In: Limes 3, 1993. 5-24. 3Show
Bosch et al. 1993 1993Bosch, A. / Chinchilla, J. / Mercadal, O. / Tarrús, J. El paradolmen de Tafaina (Ventalló). In: Cypsela 10, 1993. 33-50. 2Show
Cura et al. 1975 1975Cura, M. / Thommeret, Y. / Guilaine, J. Une datation C14 du dolmen de la Llanera (Solsona). In: Pyrenae 11, 1975. 154-155. 1Show
Medina Morales et al. 2012 2012Medina Morales, J. / Gonzalez Pérez, J.-R. / Vàzquez Falip, M. P. La necròpolis del Turó de la Capsera (El Pont de Suert, Conca de Dalt). Necròpolis d’incineració, bronze final III, túmuls, Prepirineu. In: Rovira Hortalà, M.C., López Cachero, F.J., Mazière, F. (eds.), Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX-VI aC): metodologia, pràctiques funeràries i societat. Monografies 14 MAC (Barcelona 2012). 111-117.1Show
Bea/Diloli 20052005Bea, D. / Diloli, J.Elements de representació durant la Primera Edat del Ferro al curs inferior de l’Ebre: el recinte del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta), Revista d’Arqueologia de Ponent, 15, 2005. 179-198.2Show
Carlús 1999 1999Carlús, X. La cabana del Bronze Inicial de la Vall Suau (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental). In: Limes 6-7, 1999. 19-39. 2Show
Junyent 19821982Junyent, E. Tossal del Molinet, El Poal. In: Excavacions Arqueològiques a Catalunya 1, 1982. 268-269. 1Show
López/Riera 2004 2004López, A. / Riera, M. Resultats de les excavacions de 1997 a 2003 a l’oppidum del Turó del Montgròs, el Brull (Osona). In: Actes de les Jornades d'Arqueologia i Paleontologia 2001: Comarques de Barcelona 1996-2001: La Garriga, 29 i 30 de novembre, 1 de desembre de 2001 (Puigcerdà 2004). 141-162. 2Show
Morán et al. 2002 2002Morán, M. / González, J.R. / Prada, A. Una sepultura en cista en la vall de Miarnau (Llardecans, Lérida), Bolskan 19, 2002. 37-52. 1Show
Alonso et al. 2002 2002Alonso, N. / Gené, M. / Junyent, E. / Lafuente, A. / López, J. B. / Moya, A. / Tartera, E. L’assentament protohistòric, medieval i d’època moderna de El Vilot de Montagut (Alcarràs – Lleida) (Lleida 2002).8Show
Moya et al. 2006 2006Moya, A. / López, J. B. / Lafuente, A. / Rey, J. / Tartera, E. / Vidal, A. El Grup del Segre-Cinca II (1250-950 cal. a.n.e.) a les terres del Baix Cinca: el poblat clos de Vincamet (Fraga, Osca). In: Revista d’Arqueologia de Ponent 15, 2006. 13-57. 4Show