Laboratory: Institute of Radio Geochemistry of the Environment


BP: 3160 Std: 40

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: Tierknochen

Feature Type: settlement Feature: Bef. H91

Culture: Lusatian Culture Phase: n/a


Site: Siniarzewo; site: 1 Country Subdivision: Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie) Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

Marcin Ignaczak, Ze studiów nad genezą kultury łużyckiej w strefie Kujaw. Materiały do syntezy pradziejów Kujaw 10 (Poznań 2002).

Janusz Czebreszuk/Marcin Ignaszak/Józef Łoś, Osadnictwo wczesnej kultury Łużyckiej w Narkowie gmina Dobre stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim. Źrodła do studiów nad prahistorią Kujaw 13 (Poznań 1997).


Comment: Siedlungsgrube; Lausitzer Kultur Phase III


User Comments:

Add User Comment