Laboratory: Gliwice


BP: 3630 Std: 35

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: human

Feature Type: Grave Feature: Befund 969

Culture: n/a Phase: n/a


Site: Milejowice Country Subdivision: Niederschlesien (Dolny Śląsk) Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

E. Bugaj/J. Kopiasz, Próba interpretacji zabudowy osady z wczesnejepoki żelaza na stanowisku Milejowice 19, pow. wrocławski. In: B. GEDIGA/W. PIOTROWSKI (Hrsg.), Architektura i budownictwo epoki brązui wczesnych okresów epoki żelaza. Problemy rekonstrukcji (Architektur und Bauwesenin der Bronze- und den frühen Perioden der Eisenzeit. Probleme der Rekonstruktion). . Biskupińskie Prace Archeologiczne (Biskupin 2006) 175-207


Comment:


User Comments:

Add User Comment