Laboratory: University of Barcelona


BP: 2370 Std: 50

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: well Feature: Sitja; Fogar exterior; Pous

Culture: Early Iron Age Phase: Ferro I


Site: Serrat de l'Oca Country Subdivision: Cataluña Country: Spain


Approved: Right: public


Literature:

Jaciment inèdit en fase d'excavació. Memória de la campanya del 1987. Presentada al Servei d'Àrqueologia de la Generalitat el febrer de 1988.


Comment: Ceràmica a torn


User Comments:

Add User Comment