Laboratory: Uppsala Accelerator


BP: 2850 Std: 50

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: human tooth

Feature Type: Grave (flat) inhumation Feature: stone cist with 5 burials Context A1, SHM 24365 C:48

Culture: Nordic Bronze Age Phase: Periode IV


Site: Bredarör, Kivik Country Subdivision: Skåne Country: Sweden


Approved: Right: publicComment: H.s. tand 3.4 obr., age 14-15, A1 och A2. Strax söder och sydväst om hällkistan-»tillhörande gravläggning i förgärden?»- påträffades tvä obrända tänder av människa


User Comments:

Add User Comment