Laboratory: Uppsala Accelerator


BP: 3085 Std: 45

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: human tooth

Feature Type: Grave (flat) inhumation Feature: stone cist with 5 burials Context B1, SHM 24365 A

Culture: Nordic Bronze Age Phase: Periode IV


Site: Bredarör, Kivik Country Subdivision: Skåne Country: Sweden


Approved: Right: public


Literature:

J. Goldhahn, Bredarör i Kivik. Nya analyser och dateringar av människoben Fornvännen 100, 2005, 97-100.


Comment: H.s. skalltak br., age ?, hällkistans mellersta del påträffades ett bräm skalltaksfragmenl (Bi) och ett obränt tåben av människa (B2).


User Comments:

Add User Comment