Laboratory: Uppsala Accelerator


BP: 3055 Std: 55

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: human tooth

Feature Type: Grave (flat) inhumation Feature: stone cist with 5 burials Context C1, SHM 24365 C:74

Culture: Nordic Bronze Age Phase: Periode IV


Site: Bredarör, Kivik Country Subdivision: Skåne Country: Sweden


Approved: Right: public


Literature:

J. Goldhahn, Bredarör i Kivik. Nya analyser och dateringar av människoben Fornvännen 100, 2005, 97-100.


Comment: H.s. tand obr., age 15-17, C1, C2 och C3. En meter från »NV hörnet (av kistan)» påträffades tre obrända människotänder


User Comments:

Add User Comment