Laboratory: Institute of Radio Geochemistry of the Environment


BP: 2680 Std: 80

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: n/a Sample Material Comment: Befund B11,2

Feature Type: settlement Feature: None given

Culture: n/a Phase: n/a


Site: Żegotki Country Subdivision: Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie) Country: Poland


Approved: Right: public


Literature:

Z. Głogowski/K. Szamałek/M. Ignaczak, Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego w strefie nadnotecko-nadgoplańskiej. In: J. BEDNARCZYK/L. CZERNIAK/A. KOŚKO (Hrsg.), Archeologiczne Badania Wzdłuż Trasy Gazociągu Tranzytowego. Tom III Kujawy5 (Poznań 2004) 203-333.


Comment: site 18


User Comments:

Add User Comment