Laboratory: Institute of Radio Geochemistry of the Environment


BP: 2540 Std: 70

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: n/a Sample Material Comment: Befund A21

Feature Type: settlement Feature: None given

Culture: n/a Phase: n/a


Site: Bożejewice 28 Country Subdivision: Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie) Country: Poland


Approved: Right: public


Literature:

Z. Głogowski/K. Szamałek/M. Ignaczak, Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego w strefie nadnotecko-nadgoplańskiej. In: J. BEDNARCZYK/L. CZERNIAK/A. KOŚKO (Hrsg.), Archeologiczne Badania Wzdłuż Trasy Gazociągu Tranzytowego. Tom III Kujawy5 (Poznań 2004) 203-333.


Comment:


User Comments:

Add User Comment