Short Citation: Løken 2006

Year: 2006

Author: Løken

Long Citation: Trond Løken, En enestående keramikkansikt fra yngre bronsealder. In: RANDI BARNDON/SONJA M. INNSELSET/KARI K. KRISTOFFERSEN/TROND K. LØDØEN (Hrsg.), Samfunn, symboler og identitet. Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. UBAS Nordisk Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter 3 (Bergen 2006) 377-386.

Url:

Show all dates for Løken 2006

Back