Short Citation: Makarowicz 1998

Year: 1998

Author: Makarowicz

Long Citation: Przemysław Makarowicz, Absolute Chronology of the Trzciniec Complex in the Vistula Drainage in the Lights of 14C Datings. In: JANUSZ CZEBRESZUK/JACEK GÓRSKI/MARCIN IGNNACZAK/SŁAWOMIR KADROW/VICTOR I. KLOCHKO/ALEKSANDER KOŚKO/NIKOLAY KOVALYUKH (Hrsg.), The Trzciniec Area of the Early Bronze Age Civilization: 1950-1200 BC. Baltic-Pontic Studies 6 (Poznań 1998) 141-155.

Url:

Show all dates for Makarowicz 1998

Back