Short Citation: Pazdur et al. 1991

Year: 1991

Author: Pazdur et al.

Long Citation: Mieczysław Pazdur/Róża Mikłaszewska-Balcer/Wojciech Piotrowski/Teresa Węgrzynowicz, Chronologia bezwzgędna osady Biskupinie w świetle datowań radiowęglowych. In: JAN JASKANIS (Hrsg.), Prahistoryczny Gród w Biskupinie (Warszawa 1991) 115-126.

Url:

Show all dates for Pazdur et al. 1991

Back