Short Citation: Skripkin/Kovaljuch 2004

Year: 2004

Author: Skripkin/Kovaljuch

Long Citation: Vadim V. Skripkin/Nikolaj N. Kovaljuch, Radiowęglowe datowanie materiałów kostnych. In: TADEUSZ MALINOWSKI (Hrsg.), Komorowo, Stanowisko 1. Grodzisko kultury łużyckiej i osadnictwo wczesnośredniowieczne (Zielona Góra 2004) 151-158.

Url:

Show all dates for Skripkin/Kovaljuch 2004

Back