Short Citation: Wangen 2009

Year: 2009

Author: Wangen

Long Citation: Vivian Wangen, Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold - et monument over dødsriter og kultutøvelse i yngre bronsealder og eldste jernalder (Oslo 2009).

Url:

Show all dates for Wangen 2009

Back