Short Citation: Tauber 1970

Year: 1970

Author: Tauber

Long Citation: Henrik Tauber, Danske Kulstoff-14 Dateringer af Arkæologiske Prøver III. Aarbøger 23, 1970, 120-142.

Url:

Show all dates for Tauber 1970

Back