Short Citation: Butent 1992

Year: 1992

Author: Butent

Long Citation: B. Butent, Zagadnienie kurhanów w Niedarach i Ludgierzowicach, gm. Trzebnica, woj. Wrocław. Studia Archeologiczne 22, 1992, 35-83.

Url:

Show all dates for Butent 1992

Back