Short Citation: Teržan/Črešna 2014

Year: 2014

Author: B. Teržan/M. Črešna

Long Citation: B. Teržan/M. Črešna (Hrsg.), Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia/ Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem. Katalogi in Monografije / Narodni Muzej Slovenije 40 (Ljubljana 2014).

Url:

Show all dates for Teržan/Črešna 2014

Back