Short Citation: Chochorowski 2007

Year: 2007

Author: Chochorowski

Long Citation: Jan Chochorowski, Metodyczne i metodologiczne problemy datowania radiowęglowego pozostałości kremacji z grobów ciałopalnych kultury łużyckiej (na przykładzie materiałów z czmentarzyska w Kietrzu). In: JAN CHOCHOROWSKI (Hrsg.), Studia nad epoką brązu I wczesną epoką żelaza w Europie. Festschrift Marek Gedl (Kraków 2007) 103-138.

Url:

Show all dates for Chochorowski 2007

Back