Short Citation: Ethelberg/Jørgensen/Meier/Robinson

Year: 2000

Author: P. Ethelberg/E. Jørgensen/D. Meier/D. Robinson

Long Citation: P. Ethelberg/E. Jørgensen/D. Meier/D. Robinson, Det sønderjyske landbrugs historie. Sten- og bronzealder. Skrifter / Historisk Samfund for Sønderjylland (Haderslev 2000).

Url:

Show all dates for Ethelberg/Jørgensen/Meier/Robinson

Back