Short Citation: Czebreszuk et al. 1997

Year: 1997

Author: Czebreszuk et al.

Long Citation: Janusz Czebreszuk/Marcin Ignaszak/Józef Łoś, Osadnictwo wczesnej kultury Łużyckiej w Narkowie gmina Dobre stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim. Źrodła do studiów nad prahistorią Kujaw 13 (Poznań 1997).

Url:

Show all dates for Czebreszuk et al. 1997

Back