Short Citation: Eriksson 2009

Year: 2009

Author: Eriksson

Long Citation: Thomas Eriksson, Kärl och social Gestik. Keramik i Mälardalen 1500 BC-400 AD. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar 76 (Uppsala 2009).

Url:

Show all dates for Eriksson 2009

Back