Short Citation: Maya et al. 2003

Year: 2003

Author: Maya, J.L. / López, F.J. / González, J.R. / Junyent, E. / Rodríguez, J.I.

Long Citation: Excavaciones (1981-1983) en el poblado de Carretelà (Aitona, Segrià, Lleida). Revista d’Arqueologia de Ponent 11-12, 2003. 153-254 (especialment 165-166).

Url:

Show all dates for Maya et al. 2003

Back