Short Citation: Agustí et al. 1987

Year: 1987

Author: Agustí, B. / Alcalde, G. / Burjachs, F. / Buxó, R. / Juan-Muns, N. / Oller, J. / Ros, M.T. / Rueda, J.M. I Toledo, A.

Long Citation: Dinàmica de la utilització de la cova 120 per l’home en els darrers 6.000 anys. Sèrie monogràfica, 7, Centre d’investigacions Arqueològiques (Girona 1987).

Url:

Show all dates for Agustí et al. 1987

Back