Short Citation: Moya et al. 2006

Year: 2006

Author: Moya, A. / López, J. B. / Lafuente, A. / Rey, J. / Tartera, E. / Vidal, A.

Long Citation: El Grup del Segre-Cinca II (1250-950 cal. a.n.e.) a les terres del Baix Cinca: el poblat clos de Vincamet (Fraga, Osca). In: Revista d’Arqueologia de Ponent 15, 2006. 13-57.

Url:

Show all dates for Moya et al. 2006

Back