Literatures

Short CitationYearAuthorLong CitationURL 14C dates
1-20 / 913 show all
Miret/Boquer 20042004Miret, J. / Boquer, S.Bobila Roca (Sant Pere de Ribes, Garraf): Jornades d’Arqueologia i Paleontología 2001, La Garriga, vol. 1, 348-358.2Show
Toledo/de Palol 2006 2006Toledo, A. / De Palol, P. La necròpolis d’incineració del Bronze final transició a l’edat del Ferro de Can Bech de Baix, Agullana (Alt Empordà, Girona). Els resultants de la campanya d’excavació de 1974, Girona, Serie Monogràfica 24, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, p. 241. 1Show
Castro Martínez et al. 1996 1996Castro Martínez, P.V. / Lull, V. / Mico, R. Cronología de la prehistoria reciente de la Península Ibérica y Baleares (c. 2800-900 cal ANE). BAR International Series 652. Tempus Reparatum (Oxford, 1996). 3Show
Martín et al. 19881988Martín, A. / Miret, J. / Blanch, R.M. / Aliaga, S. / Enrich, R. / Colomer, S. / Albizuri, S. / Bosch, J.M.Campanya d’excavacions arqueològiques 1987-88 al jaciment de la Bòbila Madurell-Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)”, Arrahona 3, Sabadell, 9-23.9Show
Martin Machin 2006 2006 Martin Machin, P. Can Barraca. Una necrópolis d’incineració de fa 2800 anys a Besalú (La Garrotxa), Olot. Amics de Besalú i el seu comptat, p. 17 .2Show
Alcalde et al. 19971997Alcalde, G. / Molist, M. / Saña, M. / Toledo, A.Procès d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa), entre el 2900 i el 1450 cal AC. Olot, Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa 2, Museu Comarcal de la Garrotxa, 125 p.4Show
Alcalde/Molist/Toledo 19941994Alcalde/Molist/ToledoG. Alcalde/ M. Molist/ A. Toledo, Procés d'ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa): a partir del 1450 AC. Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa 1 (Olot 1994) . 81. 3Show
Diaz et al. 19951995Diaz, J. / Bordas, A. / Pou, R. I Marti, M.Dos estructuras de habitación del neolítico final en el yacimiento de la “Bòbila Madurell” (Sant Quirze del Vallés, Barcelona)”: 1er Congreso de Arqueología Peninsular, (Porto 1993). Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 35, fasc. 1, 17-30 i IV fig.7Show
Martín/Mestres 20022002Martín, A. Mestres, J.S.Periodització des de la fí del Neolític fins a l’Edat del Bronze a la Catalunya Sud-Pirinenca. Cronologia relativa i absoluta. In: XII Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: Pirineus i veïns al 3r mil·leni AC. De la fi del neolític a l’edat del bronze entre l’Ebre i la Garona (Puigcerdà 2000). 77-130. 12Show
Llongueras et al. 19791979Llongueras, M. / Petit, M.A. / Marcet, R. / Guilaine, J. / Thommeret, J. Y.La Bòbila Madurell (San Quirze del Vallès, Barcelona), in Noves dates de C14 a Catalunya, Ampurias 41-42, Barcelona, p. 352-354.7Show
Senabre/Socias 19931993Senabre, M.R. / Socias, J.Camí de Santa Maria dels Horts (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). Memòria de l’excavació d’urgència. Abril 1993, Servei d’Arqueologia, (Inèdita).1Show
Carlús/Diaz 1995 1995 Carlús, X. / Diaz, J. El jaciment del Bronze Inicial de Can Ballarà (Terrassa, Vallès Occidental), Terme 10, Terrassa, 38-45. 1Show
Almagro-Gorbea/Fernandez-Miranda 1978 1978Almagro-Gorbea, M. / Fernandez- Miranda, M (Coord.) C-14 y prehistoria de la Península Ibérica. Madrid, Serie Universitaria, 77. Fundación Juan March.1Show
Ruiz Zapatero 20012001 Ruiz Zapatero, G. Las comunidades del bronce final: enterramiento y sociedad en los campos de urnas, in Ruiz-Galvez, M., La edad del Bronce, ¿Primera edad del oro de España?, Sociedad, economía e ideología, Barcelona. Crítica 2001. Arqueología.1Show
Bosch 1992 1992Bosch, A. El Neolític Antic al N.E. de Catalunya. Tesi doctoral. Col·legi Universitari de Girona. Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona 1992). 2Show
Mascort et al. 19911991Mascort, Maria Teresa and Sanmartí, Joan and Santacana, Joan El jaciment protohistòric d'Aldovesta (Benifallet) i el comerç fenici arcaic a la Catalunya meridional (1991)1Show
Sanmartí et al. 20002000Sanmartí, J./ Belarte, M.C./ Santacana J./ Asensio, D./ Noguera, J.L’assentament del bronze final i primera edad del ferro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre).Arqueomediterrània 5 (Barcelona 2000). p. 2333Show
Bordas et al. 19941994Bordas, A. / Diaz, J. / Pou, R. / Parpal, A. I Martin, A.Excavacions arqueològiques 1992-1993 a la Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 1992-1993. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 31-47.7Show
Armentano/Malgosa 2002 2002 Armentano, N. / Malgosa, A. El jaciment de Can Filuà, dades per al món funerari de l’edat del bronze, in: Pirineus i veïns al 3r mil·lenni aC, XII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (novembre 2000), Puigcerdà 2002, 681-688 (p. 681).2Show
Martí et al. 1995 1995 Martí, M. / Pou, R. / Buch, M. Les estructures prehistòriques del jaciment de Can Filuà, Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), Limes 4-5, Cerdanyola del Vallès, 29-44. 2Show