Laboratory: Gliwice


BP: 3190 Std: 60

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: Menschenknochen

Feature Type: Grave (flat) inhumation Feature: Grab Bef. 3

Culture: Middle Bronze Age Phase: Trzciniec Horizont 7


Site: Krusza Podlotowa; site: 8 Country Subdivision: Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie) Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

Marcin Ignaczak, Ze studiów nad genezą kultury łużyckiej w strefie Kujaw. Materiały do syntezy pradziejów Kujaw 10 (Poznań 2002).

Janusz Czebreszuk/Marcin Ignaszak/Józef Łoś, Osadnictwo wczesnej kultury Łużyckiej w Narkowie gmina Dobre stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim. Źrodła do studiów nad prahistorią Kujaw 13 (Poznań 1997).


Comment: Übergang Hügelgräber zu Urnenfelderkultur in Kujawien


User Comments: