Laboratory: Gliwice


BP: 3290 Std: 90

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Holzkohle

Feature Type: settlement (pit) Feature: Bef. 1

Culture: Lusatian Culture Phase: n/a


Site: Narkowo ; site: 9 Country Subdivision: Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie) Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

Marcin Ignaczak, Ze studiów nad genezą kultury łużyckiej w strefie Kujaw. Materiały do syntezy pradziejów Kujaw 10 (Poznań 2002).

Janusz Czebreszuk/Marcin Ignaszak/Józef Łoś, Osadnictwo wczesnej kultury Łużyckiej w Narkowie gmina Dobre stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim. Źrodła do studiów nad prahistorią Kujaw 13 (Poznań 1997).


Comment: Siedlungsgrube; Lausitzer Kultur Phase /


User Comments: