Laboratory: Berlin


BP: 2615 Std: 100

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: wood Sample Material Comment: Holz

Feature Type: settlement Feature: Probe B.1/70ZR

Culture: Lusatian Culture Phase: n/a


Site: Biskupin; site: 4 Country Subdivision: Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie) Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

Janusz Czebreszuk/Marcin Ignaszak/Józef Łoś, Osadnictwo wczesnej kultury Łużyckiej w Narkowie gmina Dobre stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim. Źrodła do studiów nad prahistorią Kujaw 13 (Poznań 1997).

Mieczysław Pazdur/Róża Mikłaszewska-Balcer/Wojciech Piotrowski/Teresa Węgrzynowicz, Chronologia bezwzgędna osady Biskupinie w świetle datowań radiowęglowych. In: JAN JASKANIS (Hrsg.), Prahistoryczny Gród w Biskupinie (Warszawa 1991) 115-126.


Comment: ältere Siedlungsphase


User Comments: