Laboratory: Institute of Radio Geochemistry of the Environment


BP: 3240 Std: 25

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: Tierknochen

Feature Type: settlement Feature: Bef. 47

Culture: Middle Bronze Age Phase: Trzciniec Horizont 7


Site: Piecki; site: 1 Country Subdivision: Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie) Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

Janusz Czebreszuk/Marcin Ignaszak/Józef Łoś, Osadnictwo wczesnej kultury Łużyckiej w Narkowie gmina Dobre stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim. Źrodła do studiów nad prahistorią Kujaw 13 (Poznań 1997).


Comment:


User Comments: