Laboratory: Institute of Radio Geochemistry of the Environment


BP: 2720 Std: 35

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: Tierknochen

Feature Type: fortified settlement Feature: Bef. 15/96

Culture: Lusatian Culture Phase: n/a


Site: Bruszczewo; site: 5 Country Subdivision: Großpolen (Wielkopolskie) Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

Janusz Czebreszuk/Marcin Ignaszak/Józef Łoś, Osadnictwo wczesnej kultury Łużyckiej w Narkowie gmina Dobre stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim. Źrodła do studiów nad prahistorią Kujaw 13 (Poznań 1997).


Comment:


User Comments:

Add User Comment