Laboratory: Beta Analytic


BP: 4020 Std: 100

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: settlement Feature: Residencial; Nivell III.1; Hàbitat en abric

Culture: Copper Age Phase: n/a


Site: Balma del Serrat del Pont Country Subdivision: Cataluña Country: Spain


Approved: Right: public


Literature:

Procès d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa), entre el 2900 i el 1450 cal AC. Olot, Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa 2, Museu Comarcal de la Garrotxa, 125 p.


Comment: Veraza, Campaniforme


User Comments: