Laboratory: Institute of Radio Geochemistry of the Environment


BP: 2390 Std: 90

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: ceramic Sample Material Comment: None given

Feature Type: settlement Feature: Siedlungsbefund, object D8

Culture: Lusatian Culture Phase: n/a


Site: Wyszków Country Subdivision: Masowien Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

M. Ignaczak, Wzorce kulturowe lasu/lasostepu strefy pontyjskiej w niżowych zespołach kręgu łużyckiego. In: J. Bednarczyk/J. Czebreszuk/P. Makarowicz/M. Szmyt (Hrsg.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin (Poznań 2008) 141-65.


Comment:


User Comments: