Laboratory: Institute of Radio Geochemistry of the Environment


BP: 3155 Std: 65

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: cremated bones Sample Material Comment: Leichenbrand

Feature Type: Grave (cremation) Feature: Grab 793

Culture: n/a Phase: n/a


Site: Kietrz ; site: 1 Country Subdivision: Oppeln Country: Poland


Approved: true Right: public


Literature:

Jan Chochorowski, Metodyczne i metodologiczne problemy datowania radiowęglowego pozostałości kremacji z grobów ciałopalnych kultury łużyckiej (na przykładzie materiałów z czmentarzyska w Kietrzu). In: JAN CHOCHOROWSKI (Hrsg.), Studia nad epoką brązu I wczesną epoką żelaza w Europie. Festschrift Marek Gedl (Kraków 2007) 103-138.


Comment:


User Comments:

Add User Comment