Laboratory: Groningen


BP: 2780 Std: 35

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: Os humà

Feature Type: Grave (mound) inhumation Feature: Funerari; Túmul T-3; Túmul d'inhumació doble; double burial

Culture: Late Bronze Age Phase: Bronze Final B


Site: Castellets II Country Subdivision: Aragón Country: Spain


Approved: Right: public


Literature:

Ritual funerario y cultura material en las necrópolis tumulares de Los Castellets de Mequinenza (Zaragoza): Una aportación al estudio del Bronze Final / Hierro en el N.E. Peninsular, Actas de la Taula Rodona: models d’ocupació, transformació i explotació del territori entre el 1600 i el 500 ane. a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la Depressió de l’Ebre. Gala 3-5, 1996. 93-108.


Comment:


User Comments:

Add User Comment