Literatures

Short CitationYearAuthorLong CitationURL14C dates
141-160 / 913 show all
Simonsen 19831983SimonsenJ. Simonsen, A Late Neolithic House Site at Tastum, Northwestern Jutland. Journal of Danish Archaeology 2, 1983, 81-89.1Show
Davidsen 19821982DavidsenK. Davidsen, Bronze Age Houses at Jegstrup, near Skive, Central Jutland. Journal of Danish Archaeology 1, 65-75, 1982,3Show
Skov 19821982SkovT. Skov, A Late Neolithic House Site with Bell Beaker Pottery at Stendis, Northwestern Jutland. Journal of Danish Archaeology 1, 1982, 39-44.2Show
Lomborg 19731973LomborgE. Lomborg, Die Flintdolche Dänemarks (København 1973).1Show
Jensen 19931993JensenJørgen Jensen, Dendrochronology of the Danish Oak Coffin Graves. In: LARS LARSSON (Hrsg.), Bronsålderns gravhögar : rapport från ett symposium i Lund 15.11 - 16.11 1991 (Lund 1993)5Show
Randsborg 19931993RandsborgK. Randsborg, Oak Coffins and Bronze Age Settlements at Hemmed, Højgård and Trappendal, Jutland Danmark. In: STEEN HVASS/BIRGER STORGAARD (Hrsg.), Digging into the past. 25 years of archaeology in Denmark (Aarhus 1993) 164-165.6Show
Cwaliński/Niebieszczański in printin printCwaliński/NiebieszczańskiCwaliński/Niebieszczański, IN PRINT1Show
Hubensack in printin printHubensackHubensack in print54Show
Jaeger in printin printJaegerJaeger in print0Show
Kleinsteuber in printin printKleinsteuberKleinsteuber in print0Show
Tauber 19701970TauberHenrik Tauber, Danske Kulstoff-14 Dateringer af Arkæologiske Prøver III. Aarbøger 23, 1970, 120-142.2Show
Schulz in printin printSchulzSchulz in print2Show
Thrane 19841984ThraneHenrik Thrane, Lusehøj ved Voldtofte - en sydvestfynsk storhøj fra yngre broncealder. Fynske Studier 13 (Odense 1984).2Show
Draiby 19851985DraibyBente Draiby, Fragtrup - en boplads fra yngre bronzealder i Vesthimmerland Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1984, 127-216.7Show
Ethelberg 19871987EthelbergPer Ethelberg, Early Bronze Age Houses at Højgård, South Jutland. Journal of Danish Archaeology 5, 1987, 152-167.12Show
Ethelberg 19931993EthelbergPer Ethelberg, Tre nye nordslesvigske fund fra ældre bronzealder. Archäologie in Schleswig/Arkæologi i Slesvig 3, 1993, 20-27.9Show
Bokelmann 19771977BokelmannK. Bockelmann, Ein bronzezeitlicher Hausgrundriß bei Handewitt, Kreis Schleswig-Flensburg. Offe 34, 1977, 82-89.2Show
Jeppesen 19841984JeppesenJens Jeppesen, A Late Neolithic/Early Bronze Age Settlement at Vejlby, East Jutland. Journal of Danish Archaeology 3, 1984, 99-103.1Show
Christensen/Jensen 19911991Christensen/JensenK. Christensen/Jørgen Jensen, Egtvedpigens alder. Nationalmuseets Arbejdsmark 11-19, 1991,8Show
Bönisch in printin printBönischBönisch in print1Show