Literatures

Short CitationYearAuthorLong CitationURL14C dates
581-600 / 913 show all
Clop/Faura 2002 2002Clop, X. / Faura, J.M.El sepulcre megalític de Les Maioles (Rubió, Anoia). Pràctiques funerarias i societat a l’altiplà de Calaf (2000-1600 cal ANE). Estrat 7, 2002.3Show
Clop et al. 2002 2002Clop, X. / Faura, J.M. / Majó, T. El sepulcre megalític de Les Maioles (Rubió, Anoia). Pràctiques i gestos funeraris en el límit meridional del megalitisme a Catalunya. In: Pirineus i veïns al 3r mil·lenni aC, XII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (novembre 2000) (Puigcerdà 2002). 689-697.3Show
Castany et al. 2005 2005Castany, J. / Guerrero, L. / Fàbregas, L. L’habitat prehistoric de les Portes (Lladurs, Solsonès). In: Tribuna d’Arqueologia 2004-2005, 2006. 21-43. 3Show
Castany/Guerrero 2001 2001Castany, J. / Guerrero, Ll.Memòria de l’excavació arqueològica de Les Portes 1998-1999-2000 (Lladurs, Solsonès). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 2001. Unpublished.http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/8352/qmem1952_web.pdf?sequence=6 1Show
López 2003 2003 López, J.B.L’evolució del poblament protohistòric a la plana occidental catalana. Models d’ocupació del territori i urbanismo. Monographies d’Archéologie Méditerranéenne (Lleida 2003). 3Show
Alonso et al. 2004 2004Alonso, N. / Ferrio, J. P. / Florit, A. / López, J. B. / Piqué, R. / Voltas, J.Evolució climàtica de la plana occidental catalana durant els darrers 4.000 anys: primers resultats de la discriminació isotòpica del carboni ((Δ13C). Revista d'arqueologia de Ponent / 14, 2004, 9--29. 3Show
Rodanés et al. 1992 1992Rodanés, J. M. Datación absoluta de los niveles inferiores del yacimiento de Masada de Ratón (Fraga, Huesca). In: Boletín 11, 1992. 5-12. 3Show
López 2001 2001López, J.B. Minferri en el context de l'edat del bronze a la plana occidental catalana. In: Colors de Terra. La vida i la mort en una aldea d'ara fa 4.000 anys. Minferri (Juneda). Col·l. Quaderns de la Sala d'Arqueologia,1. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida 2001). 13-40. 6Show
Equip Minferri 1997 1997Equip Minferri Noves dades per a la caracterització dels assentaments a l’aire lliure durant la 1ª meitat del II mil.leni cal BC: primers resultats de les excavacions en el jaciment de Minferri (Juneda, les Garrigues). In: Revista d’Arqueologia de Ponent 7, 1997. 161-211.2Show
Higham et al. 20072007Higham,T. F. G. / Bronk Ramsey, C. / Brock, F. / Baker / D. Ditchfield, P. Radiocarbon Dates from the Oxford AMS System: Archaeometry Datelist 32. In: Archaeometry 49, Supp. 1, 2007. 1–60. 1Show
Pons/Solés 2008 2008Pons, E. / Solés, A. La necròpolis d’incineració del Pi de la Lliura (Vidreres) ara fa 3000 anys. Ajuntament de Vidreres (Girona 2008). 4Show
Pons/Solés 2002 2002Pons, E. / Solés, A. Pi de la Lliura (Vidreres, La Selva). Primers avenços sobre la necrópolis d’incineració del bronze final (1100-950 aC). Part I: Medi, excavació i descripció analítica de les tombes. In: Quaderns de la Selva 14, 2002. 61-93. 1Show
Nadal et al. 1994 1994Nadal, J. / Socias, J. / Senabre, M.R.El jaciment neolític de Pou Nou-2 de Sant Pere de Molanta (Olèrdola), in Gran Penedès (Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i el Vendrell). In: Gran Penedès 38, 1994. 17-19. 1Show
Senabre et al. 1994 1994Senabre, M.R. / Socias, J. / Nadal, J. Pou Nou-2 (Olèrdola, Alt Penedès). Memòria de l’excavació d’urgència, abril-juny 1993, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 1994. Unpublished. http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/Documents/Documents2008/qmem1779_web.pdf.pdf 1Show
Armada et al. 2013 2013Armada, X.-L. / Rafel, N. / Graells, R. / Roqué, R. Orígenes del urbanismo y dinámicas sociales en el Bronce Final de Cataluña meridional: El Avenc del Primo (Bellmunt del Priorat, Tarragona). In: Trabajos de Prehistoria 70/2, 2013. 278-294 2Show
López Cachero 2008 2008López Cachero, F.J. Necrópolis de incineración y arquitectura funeraria en el noreste de la Península Ibérica durante el Bronce final i la Primera edad del Hierro. In: Complutum 19/1, 2008, 139-171. 1Show
Tarrús/Chinchilla 1985 1985Tarrús, J. / Chinchilla, J. El jaciment a l’aire lliure del Neolític Final de Riera Masarac (Pont de Molins, Alt Empordà). In: Empúries 47, 1985. 42-69.1Show
Gómez et al. 1990 1990Gómez, F. / Rey, J. / Royo, I.Estudio de los materiales del poblado neolítico de Riols I (Mequinenza, Zaragoza). Campaña de 1990". In: Arqueología Aragonesa 1990, 1992. 47-53. 1Show
Equip Sarró 2000 2000Equip Sarró Les Roques de Sarró (Segrià, Lleida). Evolució de l’assentament entre 3.600 cal ANE i el 175 ANE. In: Revista d’Arqueologia de Ponent 10, 2000. 103-173.2Show
Aquilué 1999 1999Aquilué, X. (ed.) Datacions per análisis de radiocarboni. In: Aquilué, X. (ed.), Intervencions arqueològiques a Sant Martí d’Empúries (1994-1996). De l’assentament precolonial a l’Empúries actual. Monografies Emporitanes 9 (Empúries 1999). 653-654. 3Show